PANat: PRO Aktiv tilgang til Neurorehabilitering, integrereret med Urias® Johnstone* bandager (air splints), og andre terapeutiske hjælpemidler (tools).

 

PANat er en videreudvikling af Johnstone konceptet.

Underviser: Akkrediteret PANat underviser, specialergoterapeut Neurorehabilitering Birgitte Gammeltoft

Tid:     9-11 april   2018
           
Sted: Køng Helse. Køng kirkevej 4, 4750 Lundby

 

Vedrørende overnatning:

Der er mulighed for at overnatte på selve stedet i begrænset omfang.
Kontakt værten Poul Erik Rønje på mail: poul.erik.roenje@gmail.com

Der er nogle Bed and Breakfasts i nærheden som andre kursister anbefaler:

Øbjerggaard Bed & Breakfast, Øbjerggårds allé 20, Køng, 4750 Lundby
Mail : jkrental4750@gmail.com

Engly. Gadevang 23.Vester Egesborg 4700 Næstved. www.engly.info

Ønsker du hotel så kig på http://www.visitnaestved.com/

 

Offentlig transport:
Bus nr. 70 med timedrift kan tages fra Vordingborg Station og Næstved Station

Tilmelding:
Online via menuen til venstre.

Pris: 4.400,- inkl. kaffe/te og en let arbejdsfrokost.

 

Formålet med PANat:

 

Har du som ergo-eller fysioterapeut manglet inspiration til at tackle den apopleksiramtes problemer:

·         Skuldersmerter

·         Ødematøs hånd

·         Stivhed i muskler/ spasticitet

·         Kontrakturer

·         Nedsat sensibilitet

·         Styrketræning uden kompensatoriske bevægelser

Så er dette kursus relevant for dig.

 

Studier har vist, at repetitiv og tidlig stimulering af overekstremitten, har en langvarig effekt på bedre motorisk funktion.

Terapien arbejder specifikt og intensivt med træning af den paretiske side. Dette gøres muligt ved at pruge Urias® oppustelige luftbandager (air splints) og andre terapeutiske hjælpemidler (f.eks. gyngestol, balance stok, laptool mm).

Den opbygges et lærings miljø, som motiverer patienten til at træne selektiv kontrol af bevægelser i delaktiviteter. Dette kan resultere i en bedre udførelse af opgaver på aktivitetsniveau.

PANat er specielt rettet mod apopleksiramte med svær parese og nedsat senso-motorisk funktion. Ved at inddrage principperne fra PANat kan de paretiske ekstremiteter trænes repetitivt, intensivt og selektivt i alle faser af rehabiliteringen. Det stimulerer neuroplasticitet og fremmer motorisk funktion samt minimerer kompensatoriske bevægelser.

Der lægges vægt på selvtræning af de lammede ekstremiteter både under og udenfor terapitiden. Brug af Urias air splints og andre lavteknologiske hjælpemidler giver den ramte mulighed for at være aktiv i en fortsat rehabilitationsproces. Der kan ske fremskridt i årevis – men kun ved at være aktiv.

Mere beskrivelse af det bagvedliggende teoretiske grundlag i bogen ”Skulderproblematik hos den apopleksiramte”, samt på: http://www.panat.info/

 

 

Program:

9 April 2018

08.15-08.30

Registrering og morgenkaffe

08.30 -10.00

Velkomst og introduktion. Historien bag Johnstone og PANat.

Hvordan startede det og hvor er vi nu i 2018?

10.00-10.15

Pause

10.15-12.00

Teoretisk videnskabelig baggrund for PANat

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Praktiske øvelser med air splints. Lang arm og fod bandage

– Fokus på hypotone patienter opretholde alignment

13.30-14.15

Generel håndtering og sensorisk stimulering af den paretiske side

14.15-14.30

Pause

14.30-15.30

Positionering og øvelser der fremmer senso-motorisk funktion

Ideer til selvtræning

 

10 April 2018

8.30-10.00

Specifik skulderhåndtering – typiske problemer og mulige løsninger

10.00-10.15

Pause

10.15-10.45

Praktiske øvelser med kort arm bandage i fremliggende stilling

10.45-11.45

Ned til gulv

11.45-12.00

Mobilisering af paretisk arm i Urias® Johnstone bandage. Fokus på hypertoni og stivhed.

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Hånd og håndleds splint samt andre terapeutiske redskaber brugt til at behandle ødem og kontrakturer

13.30-14.15

Hånd og håndled – praktiske øvelser – redskaber til selv træning

14.15-14.30

Pause

14.30-15.30

Fingersplint – praktiske øvelser med fokus på hypertoni og selvtræning

 

11 April 2018

8.30-10.00

Typiske problemer i hofte, knæ og ankel – genskabe alignment

10.00-10.15

Pause

10.15-11.00

Praktiske øvelser realignment og arbejde med “Leg gaiter” splint

11.00-12.00

Praktiske øvelser med fodbandage til gangtræning

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Evidens for brugen af gyngestol og intermitterende tryk 

13.30-14.15

Splints til MS (sclerose) patienter

14.15-14.30

Pause

14.30-15.15

 

15.15-15.30

Praktiske øvelser med kombination af arm og benbandager.

Konstruer et selvtræningsmiljø, der er stimulerende

Afsluttende spørgsmål og evaluering.

 

 

 

Specialergoterapeut Birgitte C. Gammeltoft