SKJULTE HANDICAPS

Behandling af hjerneskader med hovedvægt på Kognitive forstyrrelser

 

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 37 timer  som ergoterapispesifikt og spesialspesifikt kurs merriterende til ergoterapispesialist i Somatisk helse.

 

Underviser:
Specialergoterapeut senhjerneskade Birgitte C. Gammeltoft:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag

Afasikonsulent Birthe K Nielsen tirsdag eftermiddag

Optometrist Steen Aalberg onsdag

 

Tid: 3 - 7 september  2018

Sted: Køng Helse. Køng kirkevej 4, 4750 Lundby

Vedrørende overnatning:

Der er mulighed for at overnatte på selve stedet i begrænset omfang.
Kontakt værten Poul Erik Rønje på mail: poul.erik.roenje@gmail.com

Der er nogle Bed and Breakfasts i nærheden som andre kursister anbefaler:

Øbjerggaard Bed & Breakfast, Øbjerggårds allé 20, Køng, 4750 Lundby
Mail : jkrental4750@gmail.com

Engly. Gadevang 23.Vester Egesborg 4700 Næstved. www.engly.info

Ønsker du hotel så kig på http://www.visitnaestved.com/


 

Offentlig transport:
Bus nr. 70 med timedrift kan tages fra Vordingborg Station og Næstved Station

Tilmelding:
Online via menuen til venstre.

Pris: 7.200,- kr. inkl. kaffe/te og en let arbejdsfrokost.

Formål:
At give deltagerne en grundlæggende viden om hjernens funktion. Den normale hjerne og den syge hjerne, således at forskellige skjulte handicaps kan identificeres.

At deltagerne får et redskab til at kunne iværksætte behandling af kognitive dysfunktioner efter hjerneskade.

Deltagere: Alle sundhedspersonalegrupper.
Niveau primært for Ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, da der forudsættes kendskab til hjerneanatomi.

Yderligere information om indhold og niveau kan fås ved at kontakte:
Specialergoterapeut Birgitte C Gammeltoft

Det er en fordel at have kendskab til bogen Skjulte Handicaps af Birgitte Gammeltoft. Kan bestilles on line her.

Program for Skjulte Handicaps -behandling af hjerneskader:

Program 2018

 

Dag1 mandag d. 3 september

 

08.30-10.00

Morgenkaffe og præsentation og introduktion til den normale hjerne

 

10.00-10.15

pause

 

10.15-11.10

Sanser, perception, kognition - Lateralisering

 

11.10-12.00

Oversigt over dysfunktioner relateret til Lurias blokke

 

12.00-12.45

Frokost

 

12.45-14.15

" Fra stimuli til handling" – Gruppearbejde inkl. plenum

 

14.15-14.30

pause

 

14.30-15.30

Neuroplasticitet Kognitive behandlingsstrategier

 

 

Dag 2 tirsdag d. 4 september

 

08.30-10.00

Kognitive moduler – Skuffeteori – Metakognition

 

10.00-10.15

pause

 

10.15-11.10

Afasi introduktion - Afatiske elementer Videoklip af afasi screening

 

11.15-12.00

Video om afatiske forstyrrelser Afasityper Ideer til træning

 

12.00-12.45

Frokost

 

12.45-14.15

Gruppearbejde hvor sidder skaden Introduktion til Apraksi

 

14.15-14.30

Kaffe

 

14.30-15.30

Afasikonsulent Birthe K. Nielsen -  hvordan støttes den afasiramte

 

 

Dag 3 onsdag d. 5 september

 

 

 

 

08.30-10.00

Neurooptometrist  Steen Aalberg

 

10.00-10.15

pause

 

10.15-11.10

Teori

 

11.15-12.00

Teroi

 

12.00-12.45

Frokost

 

12.45-14.15

Praktiske  øvelser i relation til synstræning

 

14.15-14.30

Kaffe

 

14.30-15.30

Praktiske øvelser i relation til synstræning

 

 

Dag 4  torsdag d. 6 september

 

08.30-10.00

Ideationel og Motorisk apraksi
Andre apraksityper -forskelle på højre og venstre hjerneskader

 

10.00-10.15

pause

 

10.15-11.10

Eksekutive dysfunktioner  ved skade i dorsolaterale dele af frontallappen

 

11.15-12.00

Bevidsthedsforstyrrelser  - Blok 1. skader  PTA fasen

 

12.00-12.45

Frokost

 

12.45-14.15

 Amnestisk syndrom- ideer til behandling 

 

14.15-14.30

Kaffe

 

14.30-15.00

Orbitofrontale skader og emotionelle forstyrrelser, hvordan tackles det i hverdagen

 

15.00-15.30

Blodforsyning til hjernen - Arterie- syndromer

 

 

Dag 5 fredag d. 7 september

 

08.30-10.00

 Højrehemisfæreforstyrrelser:
 Amusi -Affektiv aprosodi

 

10.00-10.15

pause

 

10.15-11.10

Neglekt

 

11.15-12.00

Anosognosi,  prosopagnosi. Spatiale problemer 

 

12.00-12.45

Frokost

 

12.45-13.30

Kropsskemaforstyrrelser

 

13.30-14.00

Handleprogrammer - Hvad kan jeg ændre i min praksis Afslutning og kursusbeviser

 

 

 

 

Specialergoterapeut Birgitte C. Gammeltoft